Σχεδόν το 80% των πολιτών βλέπουν ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό, στο Δημόσιο Τομέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Πολιτική και τα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται σε έρευνα που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στΙς 9 Δεκεμβρίου 2021 (Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς) στα πλαίσια του 2ο Φόρουμ Ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σκοπός του Φόρουμ Ακεραιότητας ήταν η ανάδειξη του θεσμικού ρόλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και των δράσεων που αναλαμβάνει για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των πολιτών σε θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας, λογοδοσίας και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Είναι ενδεικτικό ότι στην πρώτη ερώτηση όταν οι πολίτες θεωρούν ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα και σε ποιο βαθμό, περίπου 8 στους 10 ερωτώμενους απάντησαν ότι υπάρχουν σε πολύ μεγάλο ή/και μεγάλο βαθμό.

• Το 46,2 % των πολιτών θεωρούν ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς σε πολύ μεγάλο βαθμό.

• Το 53,9% θεωρεί ως σημαντικότερο πεδίο διαφθοράς την κατάχρηση της θέσης που κατέχει κάποιος εντός της δημόσιας διοίκησης με σκοπό την εξασφάλιση αδικαιολόγητων οφελών για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο.

• ΜΜΕ, Πολιτική, Πολεοδομία, Δημόσιος Τομέας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δικαιοσύνη και Υγεία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των τομέων του δημόσιου βίου.

• Οι πολίτες πιστεύουν ότι οι Πελατειακές σχέσεις, η ευνοιοκρατία και η απουσία αυστηρού νομικού πλαισίου (ατιμωρησία) είναι οι βασικοί λόγοι που συντηρούν τα φαινόμενα διαφθοράς.

Leave a Comment