Κοιτάμε Μπροστά, κοιτάμε Ψηλά, κοιτάμε στο Αύριο, κοιτάμε στο Μέλλον!

Οικονομία- ανάπτυξη

Ο Δήμος οφείλει να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις γιατί στηρίζεται σ’ αυτές.

Απαράβατη, αυτονόητη και βασική αρχή μας είναι η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Δήμο μας.

Έργα και προμήθειες που ο νόμος δεν επιβάλλει διεθνή δημόσιο διαγωνισμό θα ανατίθενται πάντα και αυστηρά σε τοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με έδρα τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στους συνδημότες μας.

Θα επιλέγονται με διαφάνεια, αξιοκρατία και ισότιμη μεταχείριση.
Με αυτό τον τρόπο δεν θα διαρρέουν σημαντικά κεφάλαια εκτός Δήμου.
Έτσι, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο μένουν στον τόπο, καταναλώνονται στον τόπο και τονώνουν την τοπική οικονομία.