Κοιτάμε Μπροστά, κοιτάμε Ψηλά, κοιτάμε στο Αύριο, κοιτάμε στο Μέλλον!

Κοινωνικές δομές

Στο επίκεντρο της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε βρίσκεται το ανθρώπινο κοινωνικό κεφάλαιο.

Προγραμματίζουμε την δημιουργία δικτύου φροντίδας και κοινωνικής
αλληλεγγύης το οποίο θα υποστηρίζεται από συγκεκριμένες κοινωνικές δομές στελεχωμένες με κατάλληλο επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ενδεικτικές παροχές του δικτύου είναι:

➢ Η παροχή υπηρεσιών σωματικής & ψυχικής υγείας (π.χ.Δημοτικά
πολυιατρεία)

➢ Η κοινωνική ενσωμάτωση, την ενδυνάμωση και την ισότιμη ένταξη
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων στον κοινωνικό ιστό.

➢ Η στήριξη αστέγων η όσων πολιτών απειλούνται με απώλεια κατοικίας λόγω οικονομικής δυσπραγίας που διαβιούν στο όριο της φτώχειας και κάτω (π.χ. κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήριο κ.α)

➢ Η κάλυψη πραγματικών στοιχειωδών αναγκών των ευάλωτων και
ευπαθών συμπολιτών μας.

➢ Η συνεργασία με φορείς μη κερδοσκοπικού η και συνεταιριστικού
χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον Δήμο (π.χ. Κοινσεπ ΑμεΑ για
την Γραμμή εξυπηρέτησης δημότη)

➢ Πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση σε ηλικιωμένους δημότες και σε νέους που ανήκουν σε πληθυσμιακές ομάδες περιορισμένης πρόσβασης