Κοιτάμε Μπροστά, κοιτάμε Ψηλά, κοιτάμε στο Αύριο, κοιτάμε στο Μέλλον!

Περιβάλλον – Ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανθρωπογενές περιβάλλον στο Δήμο
Αλεξανδρούπολης!

Ο τόπος μας μπορεί άξια να χαρακτηριστεί ως παράδεισος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ήλιος, θάλασσα, άνεμος, γεωθερμία.

Εφαρμόζοντας τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την απόκτηση κουλτούρας σχετικά με την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, πετυχαίνουμε τη μέγιστη κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών μας, συνδράμοντας ταυτόχρονα στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Με συνεργατικό πνεύμα, σωστή ενημέρωση και συντονισμένη προσπάθεια, όλοι μαζί οι δημότες μπορούμε να πετύχουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία αλλά και τα Φυσικά οικοσυστήματα μας.