Κοιτάμε Μπροστά, κοιτάμε Ψηλά, κοιτάμε στο Αύριο, κοιτάμε στο Μέλλον!

Οι αρχές μας

σε ένα κράτος δικαίου τα πάντα λειτουργούν στο πλαίσιο των νόμων

θεωρούμε αδιανόητο το προσωπικό συμφέρον ενός πολίτη η μιας μικρής ομάδας πολιτών να υπερέχει και να προστατεύεται παρανόμως εις βάρος του συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας

το Δημοτικό συμβούλιο ως το κορυφαίο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των δημοτών, αποφασίζει πάντα δημοκρατικά, νόμιμα και θεμιτά, για τα θέματα που αφορούν την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Απόλυτος σεβασμός στην γνώση, την εμπειρία, και την διοικητική ιεραρχία των υπηρεσιακών δημοτικών υπαλλήλων. Οι αναίτιες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας από αιρετούς μειώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών προς τον Δημότη.

Διώξεις, και εκδικητικές πρακτικές των διοικούντων προς τους διοικούμενους ανεπανόρθωτα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με δυσάρεστες επιπτώσεις.

Οι δημότες έχουν ίσα δικαιώματα. Οι λογικές όπως “ο κολητός μου”, “έχεις μπάρμπα στην Κορώνη”, “τα μεγάλα μέσα” και οι “υψηλές διασυνδέσεις” που εξασφαλίζουν ευνοϊκή μεταχείριση και προνόμια στους λίγους και εκλεκτούς θα μείνουν για πάντα στο παρελθόν.

Απορρίπτουμε το ρητό “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”
Κανένας σκοπός και κανένας βωμός δεν επιτρέπει π.χ. την καταστροφή του περιβάλλοντος και της Φύσης.
Οι επιδιωκόμενοι σκοποί προς όφελος των δημοτών πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλογα θεμιτά και μη βλαπτικά μέσα.

Η λογοδοσία και η διαφάνεια δημιουργούν θετικές
προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο. Οι δημότες θα νιώθουν έντονα το περί δικαίου αίσθημα και απόλυτα ασφαλείς από κάθε στοχοποίηση και περιθωριοποίηση που διχάζει τιςν τοπικές κοινωνίες.

Ο δημότης έχει αναφαίρετο δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας.
Έτσι διαπιστώνοντας κάθε τι μεμπτό θα μπορεί να προσφεύγει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και φυσικά και στην δικαιοσύνη κατά πράξεων των διοικούντων που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό απαιτεί η δημοκρατία και ο πολιτισμός σε μια σύγχρονη κοινωνία

//////////

1. Η αρχή της νομιμότητας

Σε ένα κράτος δικαίου τα πάντα λειτουργούν στο πλαίσιο των νόμων. Η ανομία και η ατιμωρησία κλονίζουν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς και δημιουργούν ανασφάλεια.
//////////

2. Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος

Θεωρούμε αδιανόητο το προσωπικό συμφέρον ενός πολίτη η μιας μικρής ομάδας πολιτών να υπερέχει και να προστατεύεται παρανόμως εις βάρος του συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας.
//////////

3. Η αρχή της δράσης της Δήμου

Το Δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει δημοκρατικά, νόμιμα και θεμιτά, για τα θέματα που αφορούν την προστασία του δημοσίου συμφέροντος προς όφελος των δημοτών.
//////////

4. Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

Απόλυτος σεβασμός στην γνώση, την εμπειρία, και την διοικητική ιεραρχία των υπηρεσιακών δημοτικών υπαλλήλων. Οι αναίτιες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας από αιρετούς υποβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών προς τον Δημότη.
//////////

5. Η αρχή της χρηστής διοίκησης και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον Δήμο

Διώξεις, και εκδικητικές πρακτικές των διοικούντων προς τους διοικούμενους, πλήττουν ανεπανόρθωτα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με δυσάρεστες επιπτώσεις.
//////////

6. Η αρχή της καλής πίστης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των αιρετών, των υπαλλήλων και των δημοτών

Βασικό συστατικό που προάγει την ποιότητα της ζωής των πολιτών σε μια σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία.
//////////

7. Η αρχή της αμεροληψίας και της ισότητας

Οι δημότες έχουν ίσα δικαιώματα. Οι λογικές όπως “ο κολλητός μου”, “έχεις μπάρμπα στην Κορώνη”, “τα μεγάλα μέσα” και οι “υψηλές διασυνδέσεις” για ευνοϊκή μεταχείριση και προνόμια στους εκλεκτούς θα μείνουν για πάντα στο παρελθόν.
//////////

8. Η αρχή της αναλογικότητας.

Απορρίπτουμε το ρητό “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”. Κανένας σκοπός και κανένας βωμός δεν επιτρέπει π.χ. την καταστροφή του περιβάλλοντος και της Φύσης. Οι επιδιωκόμενοι σκοποί προς όφελος των δημοτών πρέπει να περιλαμβάνουν ανάλογα θεμιτά και μη βλαπτικά μέσα.
//////////

9. Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων και των αποφάσεων

Η λογοδοσία και η διαφάνεια δημιουργούν θετικές προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο. Οι δημότες θα νιώθουν έντονα το περί δικαίου αίσθημα και απόλυτα ασφαλείς από κάθε στοχοποίηση και περιθωριοποίηση που διχάζει τις τοπικές κοινωνίες.
//////////

10. Η αρχή του ελέγχου

Ο δημότης έχει αναφαίρετο δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας. Έτσι διαπιστώνοντας κάθε τι μεμπτό θα μπορεί να προσφεύγει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και φυσικά και στην δικαιοσύνη κατά πράξεων των διοικούντων που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Αυτό απαιτεί η δημοκρατία και ο πολιτισμός σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας