Στα σκαριά 10 πιλοτικά θαλάσσια, πλωτά φωτοβολταϊκά και μεγάλα έργα αποθήκευσης

Δέκα θαλάσσια πλωτά φωτοβολταϊκά εγκατεστημένης ισχύος από μισό μεγαβάτ έως ένα μεγαβάτ έκαστο προβλέπει το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που έδωσε χθες το ΥΠΕΝ και θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Μαίου. Πρόκειται για πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε θαλάσσια έκταση που θα μισθωθεί από το δημόσιο και οι οποίες θα λειτουργήσουν σε πιλοτική βάση με 20ετή σύμβαση λειτουργικής
ενίσχυσης.

Ο σχεδιασμός των επίμαχων σταθμών θα γίνεται κατά παρέκκλιση των άλλων έργων καθώς θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την χορήγηση Πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και την υποχρέωση

Τι θα ισχύσει για τα πλωτά Φ/Β
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η χωροθέτηση των πλωτών Φ/Β θα πραγματοποιείται σε θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις και ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΝ.

Η χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων θα παραχωρείται από το ελληνικό Δημόσιο, εφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση περί επιτρεπτού της χωροθέτησης του σταθμού, για την εγκατάσταση και λειτουργία τους για χρονικό διάστημα 22 ετών.

Οι χερσαίες εκτάσεις που μπορεί να παραχωρηθούν είναι ακόμη και ο αιγιαλός ή η παραλία, οι δημόσιες γαίες, δασικές εκτάσεις καθώς και τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ύψος του μισθώματος που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο ορίζεται σε 30 ευρώ ανά στρέμμα ανά έτος. Η υποχρέωση καταβολής μισθώματος θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την υπογραφή της.

Leave a Comment