Κατοικεί στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης. Είναι 43 ετών.

Είναι αισθητικός και εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος.