Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 49 ετών.

 Είναι πυροσβέστης.

 Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.