Κατοικεί  στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 41 ετών.

Είναι Πολιτικός μηχανικός. Είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. 

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών.

Διετέλεσε Πρόεδρος Νομαρχιακής επιτροπής Έβρου του ΤΕΕ.

Είναι μέλος της θεατρικής ομάδας “Συνεπιβάτες”.