Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 22 ετών.

Είναι Φοιτητής στο Οικονομικό του Δ.Π.Θ.

Επίσης είναι μέλος στον πολιτιστικό σύλλογο Άνθειας-Αρίστηνου