Κατοικεί στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης. Είναι 52 ετών.

Είναι Αγρότης.

Ασχολείται με την συλλογικότητα και το ποδόσφαιρο.