Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 69 ετών.

Είναι Συνταξιούχος. Διετέλεσε πρόεδρος Κοινότητας και σύμβουλος Φερών.

Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού.