Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 40 ετών.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο τμήμα Event Planning και επίσης του τμήματος Ηλεκτρολογίας (ΤΕΙ Καβάλας).

Υπήρξε για πέντε χρόνια Πρόεδρος Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Έβρου. Επίσης μέλος του Δ/Σ της ΤΙΕΔΑ για δύο χρόνια.

Είναι έγγαμος.