Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 38 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπάλληλος.

Είναι μητέρα δύο παιδιών.