Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 35 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος. Είναι προπονητής ιστιοπλοΐας στον Όμιλο  Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης .