Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 31 ετών.

Είναι πτυχιούχος στην “Τεχνολογία Γεωπονίας”

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος.