Κατοικεί στη Νέα Χιλή. Είναι 58 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος. Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Νέας Χιλής “Άγιος Γεώργιος”.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.