Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 56 ετών.

Είναι Χειρουργός, εξειδικευμένη στη Χειρουργική Μαστού, Καθηγήτρια Χειρουργικής του τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Συμμετέχει σε όργανα τόσο του Τμήματος Ιατρικής και της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., όπως η επιτροπή – ομάδα εργασίας για την ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής αλλά και Αγγλόφωνου Τμήματος Ιατρικής στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε όργανα και επιτροπές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Είναι μέλος του General Medical Council, London UK, από το 2007. και του Ιατρικού Συλλόγου Ν. Έβρου, του οποίου αποτελεί και εν ενεργεία μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Είναι γνώστης της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας.

Είναι σύζυγος του Ανδρέα Π. Παπανδρούδη και μητέρα ενός αγοριού.