Κατοικεί στον Απαλό. Είναι 32 ετών.

Είναι Γεωπόνος- Μελετητής.

Είναι πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος

και εργάζεται εποχιακά ως μηχανικός στο εκκοκκιστήριο Προβατώνας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.