Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 65 ετών.

Είναι Συνταξιούχος Πυροσβέστης. 

Διετέλεσε πρόεδρος Συκορράχης, επίσης πρόεδρος ΑΠΟΚΔΑ.

Για δύο έτη διετέλεσε Αντιδήμαρχος Πράσινου και για τρία έτη Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.