Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 23 ετών.

Είναι Νοσηλεύτρια.

Είναι αθλήτρια του σκακιστικού ομίλου Φερών.