Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 54 ετών.

Είναι Πυροσβέστης. Επίσης είναι μέλος στην πανελλήνια Ομοσπονδία 

Πυροσβεστών.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.