Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 70 ετών.

Είναι Συνταξιούχος (πρώην υπάλληλος ΟΣΕ).

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.