Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 52 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπάλληλος.

Είναι μητέρα τριών παιδιών.