Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 46 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος .