Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 54 ετών.

Είναι Υπάλληλος των ΕΛΤΑ.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.