Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 26 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπάλληλος. Συμμετέχει σε τοπικούς συλλόγους

της περιοχής των Φερών.