Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 58 ετών.

Είναι Εκπαιδευτικός. Είναι απόφοιτος της σχολής ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι έγγαμος