Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 60 ετών.

Είναι Μηχανολόγος – Ενεργειακός Σύμβουλος και  μελετητής – κατασκευαστής  ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Διετέλεσε καθηγητής στις Επαγγελματικές Σχολές.

Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιππικού συλλόγου “Ο ΡΗΣΟΣ” και μέλος Δ/Σ ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.Γ.Σ.

Είναι έγγαμος και πατέρας μιας κόρης.