Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 41 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος.

Είναι πατέρας ενός παιδιού.