Κατοικεί στον Πέπλο. Είναι 35 ετών.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας. Είναι πτυχιούχος ΑΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων.