Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 50 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπάλληλος. Είναι απόφοιτη του Παιδαγωγικού.

Είναι μέλος στον πολιτιστικό σύλλογο “Αλέξιος Κομνηνός”.

Είναι μητέρα τριών παιδιών.