Κατοικεί στο Αρίστηνο. Είναι 30 ετών.

Είναι Επαγγελματίας Οδηγός. Είναι απόφοιτος σχολής Μαγειρικής.