Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 22 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπάλληλος.

Ασχολείται με τον αθλητισμό.