Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 39 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπάλληλος. Είναι απόφοιτη ΤΕΕ Πληροφορικής Δικτύων.

Είναι έγγαμη και μητέρα ενός παιδιού.