Κατοικεί στη Ν.Χιλή Αλεξανδρούπολης. Είναι 33 ετών.

Είναι  Εκπαιδευτικός (Μαθηματικός), αναπληρωτής Δ/ντής στο Γυμνάσιο Λαβάρων. Επίσης  είναι μέλος στο ΔΗΜ. Τ.Ο. Αλεξ/πολης (υπεύθυνος επιστημονικών φορέων).