Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 45 ετών.

Είναι Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών.

Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.