Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 35 ετών.

Είναι Εκπαιδευτικός Κομμωτικής Τέχνης. 

Είναι πτυχιούχος Τεχνικός Δικτύων και επίσης έχει σπουδάσει Κομμωτική. Ασχολείται με τον εθελοντισμό.