Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 24 ετών

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος(Υπεύθυνος Πωλήσεων στη Φαρμακευτική Έβρου ΙΚΕ-EVROPHARM P.C).

Είναι πτυχιούχος Βιοχημικός-Βιοτεχνολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιο Επιχειρηματικότητα.