Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 54 ετών.

Είναι Εκπαιδευτικός. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις “καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα”.

Είναι έγγαμη και μητέρα τριών παιδιών.