Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 63 ετών.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας.