Κατοικεί στη Νίψα. Είναι 80 ετών.

Είναι Συνταξιούχος. Από το 2015 έως και σήμερα είναι πρόεδρος της Κοινότητας Νίψας.