Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 39 ετών.

Είναι Γεωπόνος. Είναι αντιπρόεδρος και γραμματέας του Λαογραφικού 

Μορφωτικού Ομίλου “Ορφέας”.

Είναι έγγαμη και μητέρα δύο παιδιών.