Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 58 ετών.

Είναι Εκπαιδευτικός. Είναι Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ και πτυχιούχος Οικονομικών. Διετέλεσε Δ/ντής Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμού.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.