Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 59 ετών.

Είναι Απόστρατος Αξιωματικός.

Διετέλεσε αμισθί εντεταλμένος τεχνικός σύμβουλος του δημάρχου Αλεξανδρούπολης.

Είναι μουσικός σε δύο χορωδίες.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.