Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 35 ετών.

Είναι Αθλητής. Είναι πτυχιούχος ΤΕΙ Πληροφορικής στην τεχνολογία Η/Υ.

Είναι μέλος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ και επίσης μέλος του αθλητικού συλλόγου “ΚΟΤΙΝΟΣ”.