Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 30 ετών.

Είναι Ιδιωτική Υπαλληλος.

Είναι απόφοιτη σχολής Αισθητικής.