Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 33 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος.