Κατοικεί στις Φέρες. Είναι 56 ετών.

Είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.