Κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη. Είναι 41 ετών.

Είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος.

Είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Λάρισας  και κατέχει  BSc Civil Engineering του Nottingham Trent University.